Radio Ådalens bestyrelse

Formand

Niels Chr. Holm, Marupvej 48, 6900 Skjern

Tlf. 97 35 21 24 - mobil: 20 68 25 69

Email: formand@radio-aadalen.dk

Næstformand

Jacob Winberg

Kasserer

Inger Marie Kyndersen

Sekretær

Bente Kallehauge

Øvrige medlemmer

Peter Søgaard

Ingrid Olesen

Richart Henriksen

Formandsberetning 2020

Radio Ådalens formandsberetning 2020

Støtteforeningens bestyrelse

Formand

Karl Mortensen - formand

Mobil: 30 24 41 72

Email: karlmortensen6900@gmail.com

Næstformand

Peder Søgaard

Øvrige medlemmer

Grethe Rahbek

Niels Kallestrup